Ε.Κ. “Αθηνά”

athina

Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της  Γνώσης «Αθηνά», το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και  Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλύπτει μια πληθώρα ερευνητικών  περιοχών της ιεραρχίας Δεδομένων – Πληροφορίας – Γνώσης, όπως Βάσεις Δεδομένων και  Πληροφοριακά Συστήματα, Υπολογιστική Νέφους, Διαχείριση Ροών Δεδομένων, Βελτιστοποίηση  Επερωτήσεων, Αναζήτηση Πληροφοριών, Εξατομίκευση, Ανακάλυψη Γνώσης και Εξόρυξη  Δεδομένων, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών,  Σημασιολογικός Ιστός και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Σημασιολογικός Ιστός Αισθητήρων, Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες και Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής. Το Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ένας από τους  καταλληλότερους φορείς για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας στο έργο, καθώς έχει συμμετάσχει σε  μεγάλες δράσης εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής ένωσης που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων  τεχνολογιών στον τομέα του Πολιτισμού και, συγκεκριμένα, στα: Emotive, WhoLoDancE, CHESS,  EFG1914, eCultValue, DYAS /DARIAH-GR, 3DIcons, ARIADNE, κ.α. Επιπλέον, μέσω του Ινστιτούτου  Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) το Ε.Κ. «Αθηνά» καθίσταται πολύτιμος αρωγός στην ανάπτυξη και  προώθηση της Γλωσσικής και της Πολιτιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει  ολοκληρώσει μια σειρά από έργα με ερευνητικό αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικτυακών  εφαρμογών για ψηφιακές βιβλιοθήκες και αρχεία (GreeD, ΠΟΘΕΓ, ΠΟΘΕΓ+, Ψηφιοποίηση και  ανάδειξη του αρχείου του Εθνικού Θεάτρου, Εικονογνωσία, Λογοτεχνικά Παράλληλα, Μνημεία  Νεοελληνικό Λόγου, κ.ά.). Η δραστηριότητα αυτή ήταν μέρος μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας  με στόχο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση σημαντικού όγκου ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου.  Το ΙΕΛ απέκτησε εμπειρία σε όλα τα στάδια ψηφιοποίησης, δηλαδή τον σχεδιασμό των διαδικασιών,  την καταλογογράφηση και την επιλογή του υλικού προς ψηφιοποίηση, προπαρασκευαστικές  εργασίες, τη διαχείριση των πρωτοτύπων, την ψηφιοποίηση, την αποθήκευση καθώς και τα θέματα  σημασιολογικού ιστού όπως είναι ο προσδιορισμός μεταδεδομένων και προτυποποίησης και ο  έλεγχος των διαδικασιών τεκμηρίωσης και υλοποίησης των διαδικτυακών συλλογών. Το ΙΕΛ, έχοντας  μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών  πόρων (π.χ. σώματα κειμένων, λεξικοί/εννοιολογικοί πόροι και θησαυροί), έχει ασχοληθεί με την  ενοποίηση των προτύπων κωδικοποίησης και την ανάπτυξη ελεγχόμενων λεξιλογίων, ενώ διερευνά  και την περιοχή των προτυποποιημένων οντολογιών για την τεκμηρίωση των εκθεμάτων (CIDOC  CRM). Τέλος, σημαντική θέση στη λίστα των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» κατέχει  ένα εργαλείο συγγραφής ιστοριών, χρήσιμο σε αρχαιολόγους, ξεναγούς και επιμελητές μουσείων για  τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων (digital storytelling) σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και  μουσεία. Η ανάπτυξη και πρώτη αξιολόγησή του έγινε στην αίθουσα της Αρχαϊκής Ακρόπολης στο  Νέο Μουσείο Ακρόπολης και στο ανοικτό μουσείο Cite de l’espace της Γαλλίας. Ακολούθως,  υιοθετήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικών δράσεων από το Stedelijk Museum Amsterdam, το Μουσείο  Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξή του στον αρχαιολογικό χώρο  του Τσαταλχογιούκ (Çatalhöyük) και του Hunterian Museum.