Τι είναι το AΡΙΑ;

Το AΡΙΑ – Επαύξηση της πρόσληψης του μουσικού έργου με τη χρήση καινοτόμων λύσεων και αρχειακού υλικού [ARIAAugmenting the Reception of music through Innovative solutions and Archives] είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του Β’ Κύκλου του ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με στόχο την υλοποίηση μιας επαυξημένης εμπειρίας αξιοποιώντας ψηφιακό αρχειακό υλικό. Το λογισμικό που θα δημιουργηθεί θα υλοποιεί την προτεινόμενη εμπειρία και θα συνδυάζει μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες όμως ταυτόχρονα θα είναι επαρκώς ώριμες ώστε το παραγόμενο αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε περιβάλλον λειτουργίας για το ευρύ κοινό.

download copy